Contact: 0723.172.100

Stiri media

Iulie 2017 

La inițiativa Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița și implicarea Centrului Ecologic Green Area în calitate de custode, miercuri, 19 iulie, s-a organizat o consultare a factorilor interesaţi în procesul de elaborare al regulamentelor ariilor naturale protejate – ROSPA0012 Brațul Borcea și ROSPA012 Câmpia Gherghiței, întâlnire care s-a desfășurat la Slobozia, în Sala Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

La consultare au participat 32 de persoane din rândul comunităţilor locale, asociaţiilor de vânătoare, fermierilor, consiliilor judeţene, direcţiilor silvice, Gărzii Naţionale de Mediu-comisariate judeţene, agenţiilor pentru protecţia mediului din judeţele Prahova, Călăraşi, Buzău şi Ialomiţa.

Dezbaterile pe marginea acestor regulamente au fost constructive, fiecare participant expunându-și punctul de vedere și aducând observaţii argumentate, în majoritatea cazurilor.  Propunerile vor fi corelate cu prevederile legale, iar articolele amendate urmează a fi  modificate.

De asemenea, s-a solicitat ca draft-urile regulamentelor care vor integra observaţiile pertinente să fie puse la dispoziție, spre consultare, participanţilor, pentru a nu se omite propunerile importante asupra cărora s-a convenit a fi incluse în regulamente, iar pentru o elaborare şi aplicare eficientă, cu măsuri concrete, echilibrate şi adaptate situaţiei din teren s-a propus ca forma finală a regulamentelor să parcurgă procedura de avizare odată cu planurile de management, astfel încât măsurile prevăzute în regulamente să fie armonizate cu rezultatul studiilor ştiinţifice privind obiectivele de conservare ale ariilor (vizată a fost distribuţia speciilor şi habitatelor).

Trebuie menționat că începând din 8  iulie 2016 Asociația Centrul Ecologic Green Area a devenit noul custode al ariei naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), dar și al ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B.6 Lacul Rodeanu conform convenției de custodie încheiate între Asociație și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Aceste regulamente aduc modificări importante legate de activitățile desfășurate în perimentrele acestor situri protejate, atât în ceea ce privește accesul în zonele respective, dar și în ceea ce privește pescuitul (exemplu: interzis pe Benturi), vânătoarea, legat de tăierile de arbori, împăduriri, depozitări de deșeuri de orice natură, circulația cu mijloace auto, construcții, pășunat, vizite în aria protejată, despre utilizarea terenurilor agricole, trasee turistice, campare, ba chiar interzicerea fotografierii sau filmării în scop comercial (fără aprobarea custodelui).

Prevederile din regulamentele celor două zone protejate sunt foarte importante. Astfel, pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Asociaţiei Centrul Ecologic Green Area la telefon 0723.172.100 sau la adresa de mail asociatiagreenarea@yahoo.com.

Aria Naturală Protejată ROSPA0012 Brațul Borcea – Județul Călărași: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (<1%), Roseți (5%), Unirea (16%) și Județul Ialomița: Bordușani (18%), Fetești (6%), Făcăeni (3%), Stelnica (19%);

b) ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești – Județul Călărași: Borcea (3%) și Județul Ialomița:

Fetești (7%);

c) ROSCI0278 Bordușani-Borcea – Județul Ialomița: Bordușani (8%), Făcăeni (8%),

Giurgeni (<1%), Vlădeni (16%);

d) IV.34 Pădurea Canton Hăţiş – Județul Ialomița: Bordușani (<1%).

Câmpia Gherghiței – Situl este situat pe teritoriul administrativ al judeţelor Ialomița, Prahova și Buzău, în Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia și 2 Sud-Est. Localităţile care au raza teritorială în acest Sit Natura 2000 sunt:

► Judeţul Ialomița: Adâncata, Armășești, Bărbulești, Jilavele;

► Județul Prahova: Baba Ana, Boldești-Grădiștea, Ciorani, Colceag, Fulga, Sălciile;

► Judeţul Buzău: Amaru, Glodeanu Sărat, Mihăilești, Movila Banului, Săhăteni. Art. 2 – Situl include în totalitate Rezervația Naturală B6. Lacul Rodeanu, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate și este situat pe teritoriul administrativ al Județului Ialomița, în comuna Jilavele, Regiunea de Dezvoltare Sud.

Sursa: obiectiv.net

 

2 Februarie – Ziua mondială a zonelor umede

În fiecare an, pe data de 2 februarie, la nivel global, se sărbătorește Ziua mondială a zonelor umede. Această zi are ca scop conștientizarea beneficiilor pe care le poate aduce zonele umede pentru planetă și omenire. Păstrate în starea lor naturală, acestea oferă o cantitate semnificativă de apă potabilă, resurse economice, culturale, științifice și recreative. Asciația Centrul Ecologic Green Area se mândrește cu administrarea unora dintre cele mai importante zone umede din România, și anume ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, ROSCI0278 Bordușani-Borcea, ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești și ROSPA0112 Câmpia Gherghiței. Aceste arii naturale protejate adăpostesc o diversitate floristică și faunistică rară atât pe plan național, cât și pe plan internațional, iar necesitatea protejării ei este, în prezent, mai importantă ca oricând.

 

ANUNT PUBLIC
04.01.2012

Asociația Centrul Ecologic Green Area cu sediul în sat Bulbucata comuna Bulbucata, jud. Giurgiu în calitate de Beneficiar anunță pe această cale demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziționare film cinematografic, cod CPV 92110000-5 – Servicii de producție de filme cinematografice și de casete video și servicii conexe, pentru proiectul ”România Verde”.
Proiectul se încadrează în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3. ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este cererea de ofertă, conform Anexei VI Instrucțiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare și servicii, în cadrul POR 2007-2013 la contractul de finanțare nr. 2146/18.08.2011.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asociatiagreenarea@yahoo.com sau prin fax la numărul 031/817.52.35.

ANUNT PUBLIC
27.12.2011

Asociația Centrul Ecologic Green Area cu sediul în sat Bulbucata comuna Bulbucata, jud. Giurgiu în calitate de Beneficiar anunță pe această cale demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect Achiziționare film cinematografic, cod CPV 92110000-5 – Servicii de producție de filme cinematografice și de casete video și servicii conexe, pentru proiectul ”Cavaler în țara mea”.
Proiectul se încadrează în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3. ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este cererea de ofertă, conform Anexei VI Instrucțiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare și servicii, în cadrul POR 2007-2013 la contractul de finanțare nr. 2233/20.09.2011.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asociatiagreenarea@yahoo.com sau prin fax la numărul 031/817.52.35.

ANUNT PUBLIC
25.11.2011

Asociația Centrul Ecologic Green Area cu sediul în sat Bulbucata comuna Bulbucata, jud. Giurgiu în calitate de Beneficiar anunță pe această cale demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect Achiziționare produse promoționale și publicitatea proiectului, coduri CPV 39294100-0 Produse informative și de promovare și 79341000-6 Servicii de publicitate, pentru proiectul ”Cavaler în țara mea”.

Proiectul se încadrează în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3. ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este cererea de ofertă, conform Anexei VI Instrucțiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare și servicii, în cadrul POR 2007-2013 la contractul de finanțare nr. 2233/20.09.2011.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asociatiagreenarea@yahoo.com sau prin fax la numărul 031/817.52.35.

ANUNT PUBLIC
30.11.2011

Asociația Centrul Ecologic Green Area cu sediul în sat Bulbucata comuna Bulbucata, jud. Giurgiu în calitate de Beneficiar anunță pe această cale demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziționare produse promoționale, cod CPV 39294100-0 Produse informative și de promovare, pentru proiectul ”România Verde”.

Proiectul se încadrează în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3. ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este cererea de ofertă, conform Anexei VI Instrucțiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare și servicii, în cadrul POR 2007-2013 la contractul de finanțare nr. 2146/18.08.2011.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asociatiagreenarea@yahoo.com sau prin fax la numărul 031/817.52.35.

Back To Top