Contact: 0723.172.100

ROMANIA VERDE

Descriere proiect

România Verde-proiect finanțat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3. Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Proiectul își propune promovarea a nouă grădini botanice de pe teritoriul României, adevărate oaze de verdeață ce își așteaptă vizitatorii.

www.romaniaeverde.ro

Detalii

Back To Top