Contact: 0723.172.100

CAVALER IN TARA MEA

Descriere proiect

Cavaler în țara mea-proiect finanțat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3.

Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operaţiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”. Proiect derulat pe parcursul a 16 luni, își propune promovarea unei pagini mai puțin cunoscute din istoria țării noastre: 22 de cetăți de pe teritoriul mai multor județe din țară.

www.cavalerintaramea.ro

Detalii

Back To Top