Contact: 0723.172.100

Proiect POIM Cod MySMIS 2014+116919

Descriere proiect

În data de 08.07.2016 Asociația Centrul Ecologic Green Area a devenit noul custode al ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B.6 Lacul Rodeanu conform convenției de custodie încheiate între Asociație și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

INFORMARE PRIVIND ETAPE EMITERE AVIZE CUSTODE (solicitate la întocmirea dosarelor APIA)

Asociația Centrul Ecologic Green Area în calitate de custode al ariilor naturale protejate  ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B6. Lacul Rodeanu și  ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)  vine în ajutorul fermierilor prezentându-le mai jos etapele necesare a fi parcurse pentru emiterea avizului Custodelui solicitat la dosarul APIA.

Transmiterea de către Beneficiar a unei cereri complete conform modelelor care pot fi descarcate de aici, sau care pot fi obținute de la reprezentanții APIA.

Cererea completata, semnată și scanată, trebuie transmisă pe adresa de e-mail a custodelui: asociatiagreenarea@yahoo.com.

Vă rugăm, să vă asigurați că ați completat modelul de cerere corect, inclusiv cu datele dvs. de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) având în vedere că acestea diferă – persoane fizice sau persoane juridice.

  1. Achitarea tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului custodelui conform Ordinului nr. 1447/2017. Tariful aprobat de Ministerul Mediului este de 75 lei pentru persoanele fizice și 400 lei pentru persoanele juridice conform adresei nr. 2163/DC/16.03.2017. Plata se poate realiza în numerar direct la sucursalele băncilor sau prin transfer bancar în contul Asociației –  RO70 BTRL RONC RT0V 0960 0301.
  2. Transmiterea de către Beneficiar a dovezii achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului custodelui, împreună cu cererea completată (de la punctul nr. 1) pe adresa de e-mail a custodelui: asociatiagreenarea@yahoo.com.
  3. După analiza documentelor transmise de către Beneficiar, custodele emite avizul și factura aferentă acestor servicii, transmitându-le pe adresa de e-mail a Beneficiarului.
  4. Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la numărul de telefon al Asociației : 0723.172.100 sau la următoarea adresă de e-mail: asociatiagreenarea@yahoo.com.

 

Vezi DOCUMENTATIE — click aici

In data de 26 iunie 2018 Asociatia Centrul Ecologic Green Area a transmis tuturor primariilor de pe raza ariilor naturale protejate ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu B.6 Lacul Rodeanu informarea nr. 1532/25.06.2018 cu privire la derularea activitatilor economice. Conform prevederilor art. 28(1) (10) si ale art. 28 1 din Legea nr. 49/2011 de completare si modificare a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, ale art. 4., pct. 4.1, subpunctul d) din Conventia de Custodie nr. 71/08.07.2016, ale prevederilor din Regulamentul ariilor naturale protejate, aprobat de Agentia Nationala pentru Arii Protejate (ANANP) prin adresa nr. 1392/1418/27.10.2017, orice activitate economica se poate initia si desfasura in interiorul ariilor naturale protejate si in vecinatatea acestora numai cu avizul custodelui.

In consecinta, TOTI FERMIERII CARE DETIN SAU EXPLOATEAZA TERENURI CARE SE AFLA INTEGRAL SAU PARTIAL IN ARIA NATURALA PROTEJATA ROSPA0112 CAMPIA GHERGHITEI SAU IN ZONA ADIACENTA ACESTEIA, INDIFERENT CA PRIMESC SAU NU SUBVENTII PRIN APIA, SUNT OBLIGATI SA OBTINA UN AVIZ DIN PARTEA CUSTODELUI PENTRU A PUTEA DESFASURA ACTIVITATI CU CARACTER AGRICOL.

In conformitate cu art. 30(3) din Legea nr. 49/2011 de completare si modificare a OUG nr. 57/2007 si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei Centrul Ecologic Green Area din data de 22.06.2018, art. 1, avizul va fi eliberat pentru persoanele fizice care vor achita tariful de 75 lei/aviz si pentru persoanele juridice care vor achita tariful de 400 lei/aviz.

 

Exploatare forestiera

Documente disponibile pentru beneficiarii care desfasoara activitatea de Exploatare forestiera

CAMPIA GHERGHITEI

Descarca lista de tarife avizate

In conformitate cu prevederile Conventiei de custodie nr. 71/08.07.2016 incheiata intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in calitate de autoritate responsabila si Asociatia Centrul Ecologic Green Area, in calitate de custode al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B6. Lacul Rodeanu, a fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B6. Lacul Rodeanu.
Conform Ordinului nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, Regulamentul sitului, continand regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul acestuia, se supune consultarii publice de catre factorii interesati.
Astfel, Asociatia Centrul Ecologic Green Area publica spre consultare pentru factorii interesati Regulamentul de organizare și funcționare al ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B6. Lacul Rodeanu.

Va rugam sa ne transmiteti eventualele sugestii, observatii sau nelamuriri pana pe data de 17.07.2017, la adresa de email a asociatiei: asociatiagreenarea@yahoo.com.

Regulament aprobat de Ministerul Mediului

Descarca Regulament Campia Gherghitei

Asociația Centrul Ecologic Green Area a organizat în data de 19 iulie 2017 la Centrul Cultural Ionel Perlea o ședință cu toții factorii interesați cu privire la consultarea regulamentelor ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu B6. Lacul Rodeanu și ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova).

Detalii

Back To Top